!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

1. 2015 - Feb

Information åtgärder på stammar vid Brf Ellstorp

En kort statusuppdatering avseende åtgärder på stammar som stundar i föreningen:  Styrelsen har beslutat att stambyte skall genomföras i föreningen. Styrelsen kallade till ett informationsmöte angående stambyte den 27 augusti 2014. Efter informationsmötet lyssnade styrelsen in medlemmarna och beslöt att ta tillbaka frågan och arbeta vidare med uppkomna synpunkter och frågor, vilket styrelsen ser som positivt. Synpunkter och frågor välkomnas varmt av styrelsen, det bidrar till att genomföra åtgärderna på bästa möjliga vis för medlemmarna och föreningen.

Ett nytt informationsmöte avseende åtgärder på stammar är i nuläget planerat till mars 2015. När styrelsen samlat tillräcklig information och vänt på olika möjligheter kommer mer information att gå ut samt kallelse till nytt informationsmöte och efter det till extra stämma. Styrelsen ser att det är viktigt att alla medlemmar får information samtidigt. Från extra stämmans eventuella beslut, som planeras till mars 2015, beräknas minst 6 månader tills byggstart. Det vill säga byggstart planeras tidigast till oktober 2015. 

Renovering av badrum får ej påbörjas och renovering av kök rekommenderas inte. Vid renoveringsfrågor bör du alltid ta kontakt med vår vicevärd Maria Larsson. Styrelsen arbetar för tillfället med att undersöka och förbereda inför den bästa lösningen avseende åtgärder på stammar. Vi kommer att informera mer och regelbundet framöver när mer information finns tillgängligt.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen