!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

2. 2015 - April

Nyhetsbrev april - stambyte vid Brf Ellstorp

Vi i styrelsen har åter lite information vi vill delge dig. Vi vill också passa på och säga att du alltid är välkommen att kontakta oss eller föreningens förvaltare med dina frågor och förslag. Du kan till exempel skicka e-post eller vanligt brev men du är också välkommen att besöka föreningens Fastighetskontor enligt angivna öppettider.                 

 

Stambytet

Den extra föreningsstämman i mars var välbesökt och styrelsen vill tacka alla som närvarade på detta viktiga möte. Omröstningen gav ett stöd för styrelsens förslag till stambyte och renovering av samtliga badrum och gästtoaletter. Nu går vi vidare i processen. Ärendet är på väg till Hyresnämnden i Malmö. De som motsätter sig stämmans beslut eller inte besvarat förfrågan (senast 1 maj) som delades ut efter stämman kommer att kallas till Hyresnämndens förhandlingar. Blankett för detta, d.v.s. ställningstagande till taget stämmobeslut, finns att hämta vid Fastighetskontoret eller på hemsidan.

Vad gäller upphandlingen så är även det nästa steg i processen och vi räknar med att återkomma med information inom kort.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen