!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tillsyn

Styrelsen har beslutat att det i samband med varje överlåtelse skall göras en tillsyn, med mäklaren, köpare, säljare och vicevärd.

På tillsynen informeras alla parter om vad som gäller i föreningen, samt går igenom lägenheten från bostadsrättsföreningens perspektiv.

Syftet med tillsynen är att kontrollera de delar av lägenheten som föreningen ansvarar för. De delar som köparen, dvs den nya bostadsrättsinnehavaren ansvarar för, framgår av Brf Ellstorps stadgar som finns under en annan flik i menyn till vänster.

Styrelsen rekomenderar att köparen anlitar en oberoende besiktningsman för kontroll av lägenhetens skick gällande det underhållsansvar som köparen övertar från säljaren.

Observera att en tillsyn inte är lika med en besiktning av lägenheten.