!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ytterdörren

I enlighet med extra föreningsstämma 2018-03-06 kommer samtliga lägenhetsdörrar att bytas ut till nya säkerhetsdörrar. Därmed säkerställs att alla dörrarna uppfyller dagens krav på brandskydd och inbrottsskydd.

De nya dörrarna kommer att monteras på samma ställe som när huset byggdes dvs. i linje med insida vägg. Dörrkarm samt tätning mellan karm och vägg utförs enligt dagens brandkrav. Samtliga dörrar öppnas inåt för att inte utgöra hinder vid eventuell utrymning genom trapphuset.

Alla dörrarna förses med nya låscylindrar. Varje lägenhet erhåller 3 st nycklar med möjlighet att vid behov beställa fler. Ingen huvudnyckel kommer att finnas. Om boende önskar ge fastighetsförvaltare etc. tillträde till lägenheten kan den boende ställa låset i s.k. serviceläge. Därmed kan förvaltaren komma in i lägenheten genom att använda en servicenyckel.

 

Medlemmar som har säkerhetsdörr idag

Även om du som medlem tidigare har bytt ut din lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr kommer denna bytas till en ny. Enligt beslut på extrastämman 2018-03-06 kommer inte någon ersättning för den gamla dörren att utgå. Om så önskas kan den demonterade dörren tillfalla bostadsrättshavaren och ställs då i lägenhetens hall efter att den demonterats. Detta måste i så fall meddelas entreprenören innan arbetet med dörrbytet påbörjas.

Mer info om dörrbytet finns i bilagorna nedan.

Dokument

Dörrbyte info från servicekuben nov 2018.pdf 2018-11-08
Info Brf Ellstorp 2018-08-31.pdf 2018-09-05