!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Viktigt när du renoverar din lägenhet

 

Även om man som bostadsrättshavare ansvarar för sin lägenhet, så finns det vissa saker man måste tänka på när man gör förändringar.

 

Regler för ändring i lägenhet

Styrelsen måste godkänna

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Begären om tillstånd för ändring i lägenhet lämnas till styrelsen eller förvaltaren.

För blankett och mer information se bilagt dokument.

 

Se till att städa undan ordentligt
När du renoverar eller bygger om i din lägenhet är det även bra att informera dina grannar i god tid innan om när du ska börja renovera och hur länge det kommer pågå. Du ser själv till att det inte sprids byggdamm och att gammal lägenhetsinredning forslas bort från vårt område utan olägenheter för andra. Blockeras trapphusen eller blir det för smutsigt av byggdamm eller likande (även runt föreningens fastigheter) debiteras den medlemmen för de kostnader som uppstår därav.   

 

Tillstånd från myndigheter
Vissa åtgärder kräver t ex bygglov. Det ansvarar bostadsrättshavaren själv för att skaffa. 

 

Fackmannamässighet
Alla underhålls- och reparationsåtgärder ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. 

 

Renovering regleras av Bostadsrättsföreningens stadgar 13 §, där följandestår att läsa:

 "Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenhetenutan tillstånd av styrelsen. En förändring får aldrig innebära beståendeolägenhet för föreningen eller annan medlem. Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Som väsentligförändring räknas bl.a. alltid förändring, som kräver bygglov eller innebärändring av ledning för vatten, avlopp eller värme. Bostadsrättshavarensvarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhållits

 

Sist men inte minst...
Kontakta alltid vicevärden innan du påbörjar renoveringsarbeten i din lägenhet. Vicevärden kan ge dig råd om vad du skall tänka på för att inte skada t.ex. gas- och vattenledningar eller bärande konstruktioner. Vårdslöshet i samband med renovering kan bli dyrbart för både dig och föreningen.

 

Ytterdörr

Frågan om hur man bör gå tillväga när man vill installera en säkerhetsdörr till sin lägenhet har ställts av våra medlemmar vidett flertal tillfällen. Här reder vi ut vad det är för regler som gäller för det.

Innehavarens ansvar; Det är lägenhetsinnehavaren som är ansvarigför sin lägenhetsdörr. I stort sett kan man välja att köpa dörr från vilket företag som helst. Styrelsen i brf Ellstorp vill dock upplysa omatt några särskilda restriktioner för den nya dörren, eftersom det är föreningens ansvar för vad som gäller för dörrens yttersida.Om dörrfodret även byts ut vid dörrbytet ska lägenhetsnumret märkas upp klart och tydligt i samma stil som övriga i trapphuset.

  1.  Styrelsen/föreningen ställer krav när det gäller val av färg. Dörren som ska sättas upp ska ha samma färg som övriga dörrar i trapphuset.

  2. Ett brevinkast måste monteras på den nya dörren innan bytet, styrelsen tillåter inte andra konstruktioner såsom brevlåda eller tillfälliga postanordningar.

Ett bra tips vid köp av ny dörr är att man bör försäkra sig om att leverantören är seriös. Det är extra viktigt om dörrförsäljarenbedriver försäljningen genom att på egetinitiativ söka upp sina kunder. Då och då dyker tyvärr olika mindre seriösa försäljare upp.

Dokument

Regler för ändring i lägenhet ifyllbar sparbar.pdf 2016-11-03

Uppdaterad 2016-11-03

Utskriftvänlig version