!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

 

Javisst kan du göra det, men du måste ansöka om tillstånd från styrelsen. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.

Detta är reglerat i 7 kap 10 och 18 §§ bostadsrättslagen.

OBS! Från och med den 1 januari 2019 tillkommer en avgift vid andrahandsuthyrning. Läs mer om avgiften nedan.

 

Så ställer du ansökan

Du ansöker skriftligt om tillstånd till styrelsen i din förening. I ansökan anger du:

  • vem som skall hyra bostadsrätten
  • vilken period (längd) uthyrningen gäller
  • skäl till uthyrningen

 

Ansökan om andrahandsuthyrning ska vara styrelsen tillhanda minst en månad innan uthyrningen startar.

 

Skicka/lämna in ansökan till:

Fastighetskontoret Brf Ellstorp

Nobelvägen 147 K

212 15 Malmö

 

Tänk på att du ska erhålla ett skriftligt svar från styrelsen. Du kan använda vår blankett nedan för att ansöka om andrahandsuthyrning.

 

Avgift vid andrahandsuthyrning

Från och med den 1 januari 2019 tillkommer en avgift för andrahandsupplåtelse.

Avgiften är på 10 % av prisbasbelopp per år, vilket 2019 motsvarar ca 388 kr per månad som lägenheten hyrs ut.

Beslutet om detta är fattat av styrelsen och baseras på de nya stadgarna som medger att denna typ av avgift tas ut.

 

Du blir hyresvärd!

Du blir hyresvärd när du hyr ut din bostadsrättslägenhet och därför bör du skriva ett hyresavtal med din hyresgäst. Om du hyr ut mer än i två år så bör du även se till att avtala bort rätten om besittningsskydd.

Du har kvar dina förpliktelser till föreningen trots att du tillfälligt inte bor i föreningen. Du ansvarar själv för att avgiften betalas till föreningen.


Mer att tänka på

  • Kontrollera med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringar som behövs för ett fullgott skydd.
  • Om du tar ut för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig.
  • Hyresintäkten skall du deklarera - se Skatteverket.

Dokument

Ansökan om andrahandsuthyrning Brf Ellstorp.pdf 2014-05-05