!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Brf Ellstorp är certifierade

Certifiering av bostadsrätter


Certifieringens mål
Certifieringens mål är att medlemmar i bostadsrättsföreningar och blivande medlemmar skall ha information om föreningens framtidsplanering och framtidsprognoser t ex prognos på avgiftsutvecklingen.

Certifieringens bakgrund
Idéerna till certifieringen kom 1997 från ett tjugofemtal erfarna och ansvarskännande ordförande, som ville att man skulle ställa krav på bättre information till medlemmarna i bostadsrättsföreningar.

Ordförandena menade, att det var nödvändigt, att medlemmarna fick information om föreningarnas framtidsplanering av ekonomi och underhåll. Utan informationen har medlemmar och köpare ett bristfälligt beslutsunderlag och ej informerade medlemmar har inte rimliga förutsättningar att delta i beslut på föreningarnas stämmor.

Positivt mottagande av certifieringen
I tidningar och TV har certifieringen kallats för varudeklaration av bostadsrätt och man har gett mycket positiva omdömen om certifieringen. Man har till och med skrivit, att varudeklarationen gör att man inte behöver köpa sin bostadsrätt som grisen i säcken.

Vilken information lämnas?
I en certifierad förening finns ett komplement till årsredovisningen som kallas "Styrelsens planering". Där redovisas följande viktiga uppgifter, som inte finns i den traditionella årsredovisningen:


  • Föreningens individuella mål för verksamheten.

  • Redovisning av underhållsplaneringen som omfattar 10 och 20 år (stambyten ingår).

  • Prognos för årsavgifter, ofta kallade hyror, för de närmaste tre åren.

  • Specifikation av föreningens befintliga lån, bindningstider, räntor etc.

  • Uppgifter om föreningens fastighet, byggår, lägenheter, etc.

  • Riskanalys från yrkesrevisor.Inga speciella krav finns på den traditionella årsredovisningen, men många föreningar har utvecklat även denna del.