!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilation

Din ventilation ingår i ett system som påverkar övriga boende i huset.

Du får montera köksfläkt med kolfilter i lägenheten. Det är du som ansvarar för att rengöra ditt filter i fläkten.

Ventiler i lägenheterna är även de sammankopplade i ett system och ska efter injustering ej vidröras eftersom de är inställda för ett optimalt luftflöde. Vid rengöring ska ventilen alltså inte demonteras, utan bara torkas försiktigt.

Springventiler vid fönstren får ej övertäckas eller stängas eftersom detta påverkar ventilationen i lägenheten och hur köksfläkten fungerar.