!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Källsortering

Källsortering

De gamla sopnedkasten som fanns på varje våning är stängda, nu sorterar vi vårt restavfall!

Källsortering görs i miljöhusen på gården.

  • Ställ inte ut dina sopor i trapphuset! Dina grannar vill inte heller känna den lukt du inte vill ha i din egen hall!

 

  • Ju bättre vi sorterar i miljöhusen, ju bättre är det för miljön när mer material blir rätt återvunnet, och ju bättre blir det för vår gemensamma ekonomi, då tömnings- och renhållningskostnaderna hålls nere.

 

 

  • Vi kan ta emot nästan allt tänkbart material i miljöhusen, FÖRUTOM grovsopor som möbler och material från renoveringar och dylikt. Sådant material transporterar du själv till en kommunal återvinningsstation, eller lämnar i en för ändamålet avsedd grovcontainer som vi beställer hit med jämna mellanrum. (Exakt datum hittar du under nyheter när det är aktuellt. Containerdatum anslås även i trapphusen.)
  • Vitvaror  hämtas på begäran från dig för en kostnad av 100 kr/kolli. vid efterföljande kollin debiteras 50 kr/kolli. Det är bra och billigare om ni samverkar med någon granne.

          ni ska ringa föreningen som i sin tur ringer va-syd för  hämtning där man då får ett nummer som man ska skriva på  vitvaran som ska hämtas. Självklart om ni renoverar i köket ska ni själv köra ut byggmatriel och annat på tippen.