!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

  

Balkonger

Balkonger kan vi använda och njuta mycket av, men det finns också några saker du bör tänka på.

 

 • Att skaka mattor är ej tillåtet, det gör du på piskbalkongen.

 

 • Grillning är ej tillåtet.

 

 • Förvara inget som kan falla ner på gården eller gatan. Blomlådor fästes på insidan av balkongräcket. skruva ej upp blomanordningar på husväggen.

 

 • Inglasning tillåts inte av estetiska skäl.

 

 • Parabolantenn får ej monteras på balkongdelar eller på andra delar av fastigheten. Du får dock lov att ställa den på balkongen.

 

 

Gräsmattorna och gården

Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare och trivsammare om vi är aktsamma om våra buskar och planteringar och inte skräpar ner. 

 

 • Det är inte tillåtet att köra med motorfordon över gräsmattorna. Det har gjorts under ett antal tillfällen vilket  kostat föreningen mycket pengar att återställa. Hjälp oss förhindra detta i fortsättningen genom att kontakta vicevärden med bilregistreringsnummer på den som är skyldig, om något sådant uppmärksammas. 

 

 • Grillning kan göras på respektive utsatta grillplatser på gården mellan husen. Efter grillning ska var och en städa efter sig samma kväll. Var noga med att släcka kolen ordentligt.

 

 • Det är inte tillåtet att rasta eller ha lösa hundar på gården.  Hundbajs på gården skall omedelbart
  plockas upp av ansvarig hundägare.

  

Garage/Parkering

 • Får ej användas till annat än att parkera bil och mc.

 

 • Håll nere hastigheten när du kör i garaget.

 

 • Det är förbjudet att parkera utanför återvinningsstaionen på Åsgårdsgatan dagtid. Gör ni det, förhindrar ni att tömningsbilen kan komma till och tömma. Det leder till översvämmning av sopor och ohyra omkring vårt område.

 

Cyklar

 • Ska ställas i cykelställen och i cykelburarna och endast där.

 

 

Fest

 • Njut gärna av musik, sång och fest, titta på TV och lyssna på radio - men dämpa ljudvolymen mellan kl. 22.00 och 07.00.

 

 • Låt grannarna veta i förväg, det får alla att trivas bättre.

 

 • Blir du störd så förespråkar styrelsen alltid att först ringa Fastighets- och Trygghetsjouren via HSB Malmö genom telefonnummer 010-442 30 00, med tanke på er egen säkerhet. 

 

 • Vid akuta fall kontakta Fastighets- och Trygghetsjouren via HSB Malmö genom telefonnummer 010-442 30 00

 

Arrangemang på innergården

 • Fester eller större arrangemang som arrangeras av en eller flera föreningsmedlemmar på innergården eller i våra gemensamma utrymmen tillåts endast efter godkännande av styrelsen. Arrangören för tilltänkta fester eller arrangemang måste således i förväg ansöka om tillstånd för densamma.
 • Festen eller arrangemanget ska vara avslutad och helt tyst kl 24.00 på fredag- och lördagskvällar och kl 22.00 övriga kvällar.
 • Innergården ska vara helt ren och städad senast kl 11.00 dagen efter.
 • Tält för nämnda ändamål får monteras upp på innergården efter styrelsens godkännande. Sådana tält ska vara nedmonterade senast kl 11.00 dagen efter. Ljudnivån på festen eller arrangemanget får ej upplevas som störande för övriga boende i föreningen och volym från musikanläggningar eller liknande apparater ska hållas på en nivå som inte orsakar en decibelnivå över 25 dBA inomhus, enligt Miljöförvaltningens regler.
 • Sopor efter festen eller arrangemanget ska sorteras i enlighet med vårt sopsorteringssystem i miljöhusen.
 • Den föreningsmedlem som beviljats tillstånd av styrelsen att hålla någon typ av arrangemang på innergården eller i våra gemensamma utrymmen ansvarar inför styrelsen att gällande trivselregler följs, samt hålls ansvarig för eventuella skador på föreningens egendom som uppkommit under arrangemangets pågående. 

 

Renovering

 • Att spika och borra eller utföra renoveringsarbete i sin lägenhet är ibland nödvändigt. Tänk dock på grannarna och undvik sådant arbete lördag- och söndagförmiddag och vardagar mellan kl. 20.00 och 08.00

 

 • Låt grannarna veta i förväg, det får alla att trivas bättre.

 

 • Före större renoveringsarbeten, (tex valv, kök eller badrum), eller vid installation av tvätt-/diskmaskin, kontakta fastighetskontoret. Tänk på att du är ansvarig för eventuella vattenskador.

 

Dusch/bad

 • Att duscha och bada är skönt, men tänk på grannarna och försök undvika detta mellan kl. 22.00 och 06.00.

 

 • Spara på vattnet för miljön och vår gemensamma ekonomi.

 

Djur

 •  Katter och hundar är trevliga sällskapsdjur, men de får inte vistas lösa på området. Enligt lag skall eventuell spillning plockas upp. Rastgård för hundar finns i ellstorpsparken och det finns latrinkärl på flera platser i närområdet.

 

 • Duvorna är trevliga att ha i träden, men mata dem inte! Vi vill inte ha duvspillning på balkonger och fasader. Matrester och dylikt på gården drar även till sig råttor vilket vi vill undvika.

 

Gemensamma utrymmen

 • Alla gemensamma utrymmen skall vara rökfria! Det gäller tex tvättstugor, trapphus och entréer.

 

 • Självklart vill du inte utsätta dina grannar för den soplukt du själv inte vill ha i din egen hall! Ställ således inte ut dina sopor i trapphuset för "mellanlagring" innan du återvinner dem i miljöhusen.

 

 • Klistra inte upp lösa papperslappar på utsidan av din ytterdörr. Kontakta fastighetskontoret för att erhålla namnskylt eller "ingen reklam"-skylt.

 

 • Vi äger gemensamt fastigheterna och tjänar alla på att se till att de sköts om ordentligt. Var rädd om gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor, miljöhus och vår utemiljö.

 

 • För vår ekonomi och miljö - spara på värme och vatten!

 

 

Säkerhet

Det är både trist och onödigt med skadegörelse och inbrott. Vi måste därför hjälpas åt att hålla uppsikt över alla gemensamma utrymmen. Se till att  dörrar till vind, källare och förråd är ordentligt låsta. Upptäcker vi ett trasigt lås måste vi omgående se till att meddela vicevärden. Ett sätt att förhindra inbrott är att lära känna grannarna -då blir vi fler som håller ett vakande öga och som snabbt informerar varandra.