!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

Brf Ellstorps styrelse

 

Styrelsens syfte för arbetet under 2015:

Att som fastighetsägare styra, förvalta och utveckla föreningens

egendom för hållbar och kollektiv medlemsnytta – utifrån stadgar och underhållsplan.

 

Obs! Kontakt endast via styrelsen@ellstorp.com

 

Ordförande: Margareta Janstad 

Vice ordförande: Anders Söderberg

Sekreterare: Hanna Remle

Vice sekreterare: Jolanta Flink

Ledamot: Jonatan Rix

Ledamot: Rufus Björk

Suppleant: Jonas Grahn

HSB-ledamot: Kent Bengtsson

 

Kontakt

 

Denniz Sjöö är föreningens vicevärd och det är i första hand honom ni skall ta kontakt med vid frågor som rör ert boende:

Mail: denniz.sjoo@hsb.se

 

 

Vid frågor och förslag kontakta styrelsen på mailadress:

styrelsen@ellstorp.com